Go
Up
 

SUMA Profesional – profesní rozvoj zaměstnanců ohrožených na trhu práce

V roce 2013 se naší společnosti podařilo získat podporu vzdělávání pro naše zaměstnance z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Dotace byla poskytnuta na projekt: “SUMA Profesional– profesní rozvoj zaměstnanců ohrožených na trhu práce

registrační číslo projektu CZ.2.17/1.1.00/36015

V srpnu 2014 jsme úspěšně ukončili vzdělávání zaměstnanců v rámci tohoto projektu.

Délka trvání projektu byla stanovena na jeden rok, od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.


CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace a prohloubení odbornosti 11 zaměstnanců společnosti spadajících do skupiny osob ohrožených na trhu práce. Projekt významným způsobem přispěl k vyšší úrovni pracovních i osobnostních kvalit těchto zaměstnanců a zvýšil tak jejich možnost uplatnit se na trhu práce. Vzdělávání podporuje jejich rozhled, operativní řešení problémů a adaptabilitu na nové situace, se kterými se v praxi setkávají.


OBLASTI, KDE DOŠLO K ROZVOJI VZDĚLÁNÍ

• Rozvoj odborných znalostí IT odborníků
• Právnické minimum obchodníka
• Rozvoj obchodních a manažerských znalostí
• Rozvoj jazykových dovedností

Po celou dobu realizace projektu byl kladen důraz na tematickou návaznost na již realizované vzdělávání a na praktičnost získaných znalostí a dovedností. V následujícím období na nastartovaný rozvoj zaměstnanců navážeme v souladu s principy vzdělávacího programu, který jako produkt v rámci projektu vznikl a který se stal nepostradatelnou pomůckou pro další rozvoj našich zaměstnanců.


SPOLUPRÁCE V RÁMCI PROJEKTU

Vzdělávání, v rámci projektu, proběhlo za finanční podpory OPPA, ve spolupráci s dodavateli vzdělávání společnostmi SPUSA v oblasti výuky anglického jazyka, společnosti GOPAS, a.s. v oblasti odborných technických znalostí a společnosti 1.VOX, a.s. v oblasti měkkých dovedností a právního minima. Školení probíhala v sídle naší společnosti na adrese Praha 4, Antala Staška 1074/53a a ve vzdělávacích střediscích školitelů.


PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

Díky pravidelným individuálním hodinám anglického jazyka výrazně vzrostla jazyková dovednost podporovaných osob, jejich komunikační schopnosti i aktivita při komunikaci s cizojazyčnými zákazníky a obchodními partnery. V oblasti odborného technického vzdělání jsme dosáhli potřebných certifikačních zkoušek. Díky této certifikaci jsme dosáhli na partnerství se společností Microsoft až na úroveň Gold partner, hned ve dvou oblastech (Gold Midmarket Solution Provider, Gold Small Business). Kurzy měkkých dovedností rozvinuly schopnosti našich obchodníků. Celkově došlo k systematickému rozvoji našich zaměstnanců, který posunul jejich pracovní i osobnostní kvality. Byl postaven základ vzdělanosti, na kterém budeme moci v budoucích letech stavět.

Jsme si vědomi, že rozvoj zaměstnanců je dlouhodobý systematický proces a že bez dalšího návazného vzdělávání a rozvoje by jednorázová investice do vzdělání byla investicí v dlouhodobém hledisku ztracenou. Proto jsme rádi, že v rámci projektu vznikl i dlouhodobý plán rozvoje zaměstnanců, který je základem pro další cílevědomý rozvoj našeho pracovního kolektivu.


OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA REALIZACI PROJEKTU

Koordinátor projektu: Daniela Sýkorová, výkonná ředitelka společnosti