Go
Up
 

SUMA Servis Sector - SSS

V roce 2014 se naší společnosti podařilo získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Dotace byla poskytnuta na projekt: “SUMA Servis Sector - SSS”
registrační číslo projektu CZ.2.16/3.3.00/22550.

Od 1. 11. 2015 je webový informační systém SSS v ostrém provozu.

 

registrační číslo projektu CZ.2.16/3.3.00/22550


CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření inovativního, unikátního webového informačního systému určeného pro technickou správu klientů naší společnosti. Webová aplikace slouží pro optimalizaci správy, k jejímu vyhodnocení a vyúčtování, poskytuje přehled našim klientům, slouží k optimalizaci lidských i ostatních zdrojů. Webový informační systém je napojen na náš stávající informační systém a je provozován na dvou nových serverech, které jsou součástí projektu.


PŘÍNOSY PROJEKTU

Hlavním přínosem projektu je optimalizace práce, inovativní přístup ke klientovi, zvýšení efektivity a tím zvýšení obratu v oblasti poskytování služeb outsourcingu. Nový webový informační systém, který vznikl v rámci projektu, dá pro další období naší společností potřebnou konkurenční výhodu při nabízení a realizaci služeb v oblasti správy informačních systémů.


STAV ROZPRACOVANOSTI PROJEKTU

Na konci října 2015 byl webový informační systém úspěšně dokončen a předán k užívání do ostrého provozu. Do konce kalendářního roku 2015 probíhalo plnění dat do systému a od ledna 2015 mají klenti přístup ke svým datům prostřednictvím tohoto systému. Data nových klientů budou rovnou do systému zakládána. Po kompletním naplnění daty budeme moci systém plně využívat a očekáváme markantní úsporu času při optimalizaci práce, kterou nám systém poskytne.

OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA REALIZACI PROJEKTU

Vedoucí projektového týmu: Daniela Sýkorová, výkonná ředitelka společnosti
Technický manažer projektu: Tomáš Sýkora, ředitel softwarové sekce
Finanční manažer projektu: Radek Březina, ekonom